Je náměsíčnost nebezpečná? Kdy je somnambulismus poruchou a jak jej řešit

Vstávání a procházení se ve spánku je běžnější u dětí než u dospělých a často se v pubertě samovolně vytratí. Náměsíčný člověk si však během těchto epizod může vážně ublížit, a navíc se musí vyrovnávat s horším spánkem, úzkostí a denní ospalostí.

kluk spí

Jak se projevuje somnambulismus

Náměsíčnost nebo somnambulismus je spánková porucha, ke které dochází během nejhlubší fáze bezesného spánku. Obvykle se vyskytuje během jedné až dvou hodin po usnutí. Většina epizod náměsíčnosti trvá jen několik minut a mezi její projevy patří například:

 • obvykle otevřené oči se zmateným, sklovitým pohledem
 • sezení na posteli a zmatené rozhlížení se kolem sebe
 • mluvení nebo křičení
 • provádění běžných činností, které se obvykle neprovádějí v noci, například oblékání, jedení, řízení
 • zvláštní chování, například močení do odpadkového koše, přemisťování nábytku
 • neschopnost vzpomenout si na incident druhý den

Tip: 7 tipů, jak dosáhnout kvalitního spánku

Co vyvolává náměsíčnost

Náměsíčnost se nejčastěji vyskytuje u dětí od 4 do 8 let, zejména u těch, které trpí spánkovým apnoe, nebo mají problémy s enurézou (nočním pomočováním). Nezřídka se však objevuje také u dospělých. Dokonce někteří lidé jsou geneticky predisponováni k náměsíčnosti a jiným NREM spánkovým poruchám.

Svou roli hrají i další faktory. Riziko náměsíčnosti může zvýšit například mimořádný stres, nedostatek spánku nebo chaotický spánkový režim. Podobně působí i pití alkoholu a kávy ve večerních hodinách a také některé léky se sedativním účinkem, které mohou uvést lidi do spánku, zvyšující pravděpodobnost výskytu náměsíčnosti.

Podle odborníků mohou pravděpodobnost náměsíčnosti zvýšit i některé zdravotní potíže včetně horečky, poruch srdečního rytmu, refluxu, spánkové apnoe a psychiatrických poruch, jako je posttraumatická stresová porucha.

Tip: Jak spolu souvisí poruchy spánku a migréna?

Náměsíčnost a rizika s ní spojená

Během epizod somnambulismu může dojít k různým zdraví nebo dokonce život ohrožujícím situacím. Existují případy, kdy se náměsíčný člověk vydal ven nebo dokonce řídil, aniž by o tom věděl. Proto pokud je některý člen vaší domácnosti postižen touto poruchou, měli byste jej chránit před možnými zraněními souvisejícími s náměsíčností.

náměsíční žena

Kromě toho se náměsíčnost spojuje se zhoršenou kvalitou spánku a denní ospalostí. Ojedinělé případy náměsíčnosti často nesignalizují žádné vážné problémy, ani nevyžadují léčbu. Opakovaná náměsíčnost však může poukazovat na základní poruchu spánku.

Je bezpečné probudit náměsíčného člověka?

Někteří lidé si myslí, že náměsíčného byste neměli budit, protože by mohl utrpět šok nebo dokonce zemřít. To je ovšem více než nepravděpodobné. Mnohem větší šance je, že náměsíčný, který se vrátí do reality, bude jen překvapený, dezorientovaný a zmatený. Může se však stát i násilným a neúmyslně ublížit osobě, která jej probudila.

Pokud však ponecháte náměsíčné lidi svému osudu, mohou představovat nebezpečí pro sebe samé i pro ostatní. Mnohem zodpovědnější tedy bude náměsíčného jemně otočit a pomoci mu vrátit se do postele. Pokud se brání, zůstaňte u něj a ujistěte se, že si nějakým způsobem neublíží a nevystaví se nebezpečným situacím. V případě, že náměsíčného člověka musíte vzbudit, udělejte to hlasitým zvukem místo toho, abyste jím třásli nebo se ho dotýkali.

Jak se vypořádat s náměsíčností

Náměsíčnost v mnoha případech nevyžaduje léčbu, protože epizody jsou vzácné a představují zanedbatelné riziko pro náměsíčného i pro jeho okolí. Navíc jsou epizody s narůstajícím věkem často stále vzácnější, takže u některých lidí se náměsíčnost vyřeší sama bez jakékoli specifické léčby. Dokud tedy zcela nezmizí, stačí učinit několik kroků k zajištění bezpečnostních opatření:

 • Odstraňte bezpečnostní rizika
 • Uzamkněte všechny ostré předměty nebo je držte mimo dosah
 • Zavírejte a zamykejte dveře a okna
 • V případě potřeby použijte dveřní alarm nebo postelový alarm, který se spustí, pokud osoba vstane z postele

Zvažte také další možnosti

 • Pokud k náměsíčnosti přispívá užívání sedativ nebo jiných léků, požádejte lékaře o změnu dávkování nebo přechod na jiný lék.
 • Zlepšete spánkovou hygienu, čímž snížíte riziko spánkové deprivace, která může vyvolat náměsíčnost: vyhýbejte se konzumaci kávy a alkoholu používejte matraci, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je forma psychologické terapie účinná při mnoha problémech, negativních myšlenkách a činech. KBT se využívá také k léčbě nespavosti, kde prokázala účinnost při zlepšování kvality spánku. Podobně má příznivé výsledky i při léčbě úzkostných stavů a ​​stresu, takže může pomoci předcházet epizodám somnambulismu souvisejícím se stresem.

Tip: Co dělat, když nemohu usnout?

Google+