Využijte extra slevy na matrace BENAB s dárkovým poukazem BENAB5. Akce platí do 31.7.2024.

Potřebujete poradit? +420 534 534 397, obchod@ortopedickematrace.cz

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Provozovatel osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je PROFI matrace, IČO: 01888749, se sídlem Úvoz 422/47, Brno, PSČ: 602 00 (dále jen: "provozovatel").
 2. Kontaktní údaje provozovatele jsou

Kontaktní adresa: Úvoz 422/47, Brno 602 00, Česká republika

Email: info@ortopedickematrace.cz

Telefon: +420 605563777

 1. Osobními údaji jsou údaje týkající se identifikování fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou můžeme identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, rodné číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo vícerých charakteristik nebo znaků, které voří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.
 2. Provozovatel osobních údajů nejmenoval zprostředkovatele na ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které mu uživatelé poskytli nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Provozovatel zpracovává vaše identifkační a kontaktní údaje a údaje nevyhnutné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních nabídek a newsletterů) podle č. 6 odst. 1 pism. f) GDPR,
 • zpracovává je nevyhnutně na plnění smlouvy, které smluvní stranou je dotknutá osoba, nebo aby se na základě žádosti dotknuté osoby vykonali opatření před uzavřením smlouvy.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností plynoucích se smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadované osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakty), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních nabídek a vykonávání dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany provozovatele nepřichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Provozovatel uchovává osobní údaje
 • po dobu nevyhnutnou k výkonu práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávané se souhlasem.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (sobdodavatelé provozovatele)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,
 • zabezpečující služby provozování e-shopu a jiných služeb v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zabezpečující marketingové služby.
 1. Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetích zemí (do krajin mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Vykonávané služby, zabezpečující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Heureka - zaznamenává konvezi nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajů podle čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně obmezení zpracování podle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemne nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Máte právo podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušené Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Provozovatel vyhlašuje, že přijal všechny vhodné technické a organizační opatření na zabezpečení osobních údajů.
 2. Provozovatel přijal technická opatření na zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databáze, pravidelných aktualizací systému, pravidelných záloh systému.
 3. Provozovatel vyhlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahuj přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahuj přijímáte.
 3. Provozovatel je oprávněný tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 13.6.2018.

heurekashoproku
Obrovský výběr — Odborné poradenství — Výhodné ceny — Doprava zdarma