Využijte extra slevy na matrace BENAB s dárkovým poukazem BENAB5. Akce platí do 31.7.2024.

Potřebujete poradit? +420 534 534 397, obchod@ortopedickematrace.cz

Odstoupení od smlouvy do 14 dní

Zákonná možnost vrácení zboží do 14 dní - odstoupení od smlouvy

Kupující má zákonné právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (dárkem) poslat zpět na své náklady.

Charakter nabízeného zboží (velikost, resp. objemnost matrací) ve většině případů zákazníkovi do značné míry omezuje možnosti zaslání zboží na naši adresu. Většina přepravců včetně České pošty nedoručuje nadměrné zásilky. Proto nás můžete při odstoupení kontaktovat (605 563 777, obchod@ortopedickematrace.cz) a s přepravou případně i náhradními obaly Vám rádi pomůžeme.

Prodávající, po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí kupujícímu zpět celou částku kupní ceny stejným způsobem jakým kupující při nákupu použil, případně se souhlasem nebo na žádost kupujícího jiným dohodnutým způsobem (bankovním převodem, složenkou a podobně). Pokud bude dopravu vráceného zboží po odstoupení od smlouvy po domluvě zajišťovat prodávající, budou z vrácené částky odečteny náklady prodávajícího na přepravu. Lhůta pro odstoupení běží od okamžiku převzetí zboží spotřebitelem. Lhůta k odstoupení od smlouvy je zachována, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Pozor: Pro atypické rozměry (matrace na míru) spotřebiteli v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) OZ nenáleží právo na odstoupení od smlouvy a možnosti vrácení zboží do 14 dní bez udání důvodu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů na základě § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“) je nutné, kromě již výše uvedeného, dodržet tyto podmínky:

  • odeslání písemného odstoupení na obchod@ortopedickematrace.cz (můžete použít i vzorový formulář na odstoupení - odkaz na vzorový formulár, který však není povinný.
  • sdělit požadavek na způsob vrácení zaplacené částky pokud se liší od způsobu úhrady spotřebitelem
  • zaslat kopii kupní smlouvy nebo vystavené faktury pro identifikaci koupě.
  1. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující, nestanoví-li zákon jinak.
  2. Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit prodávajícímu plnění mu poskytnuté a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
  3. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijaté peněžní prostředky tak, jak je uvedeno v tomto článku a v souladu se zněním zákona, ne však dříve, než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží jím vrácené bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, a to v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je to s ohledem na jeho vlastnosti a povahu nutné, je prodávající oprávněn v souladu s ustanovením § 1833 občanského zákoníku uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je přitom prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  5. Prodávající tímto kupujícího upozorňuje, že prodávané zboží je v souladu s § 1837 písm. g) OZ zboží dodávaném v uzavřeném obalu, přičemž jeho vynětím a z hygienických důvodů již nelze vrátit.
  6. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy to zákon nepřipouští, tj. v případech stanovených v § 1837 zákona.

Pozor - atypické matrace (matrace na míru)

Atypické matrace jsou vyrobeny na zakázku. Mohou být, zejména u větších rozměrů, slepeny z několika matracových jader. Toto nemá vliv na kvalitu ani na užitné a ortopedické vlastnosti, ani se nejedná o vadu, pro kterou by bylo možné zboží reklamovat. Na zboží jako takové, jakož i na slepení matracových jader se však vztahuje záruka daná zákonem.
 

Charakter nabízeného zboží (velikost, resp. objemnost matrací) ve většině případů zákazníkovi do značné míry omezuje možnosti zaslání zboží na naši adresu. Většina přepravců včetně České pošty nedoručuje nadměrné zásilky. Proto nás můžete při odstoupení kontaktovat (605 563 777, obchod@ortopedickematrace.cz) a s přepravou případně i náhradními obaly Vám rádi pomůžeme.

 

heurekashoproku
Obrovský výběr — Odborné poradenství — Výhodné ceny — Doprava zdarma