Alzheimer a spánek - jejich vzájemná souvislost a rady pro lepší odpočinek

Alzheimerova choroba může mít vliv na všechno, od nálady přes paměť až po běžné chování. Proto není divu, že pacienti, kteří trpí tímto onemocněním, mají často problémy se spánkem. Často to představuje problém nejen pro ně, ale i pro jejich pečovatele či rodinné příslušníky. Abychom lépe pochopili, o co vlastně jde, podívejme se na tuto problematiku blíže.

dva senioři

Během soumraku se stav lidí s Alzheimerem zhoršuje

Jedním z hlavních důvodů, proč mají pacienti s Alzheimerovou chorobou problémy se spánkem, je fenomén projevující se v době soumraku, kdy jsou tito lidé stále více rozrušení, zmatení nebo úzkostliví. Tato dezorientace může přetrvávat několik hodin nebo dokonce celou noc.

Důvody mohou být:

  • Po dlouhém dni stráveném v cizím nebo neznámém prostředí jsou pacienti s Alzheimerovou chorobou fyzicky a psychicky vyčerpaní.
  • Onemocnění způsobuje, že vnitřní hodiny pacienta nejsou synchronizované, což znamená, že na konci dne se začnou zrychlovat, místo toho, aby se zpomalily.
  • U pacientů s Alzheimerovou chorobou může dojít i k dezorientaci, protože mají problém oddělit sen od reality.

Příznaky poruch spánku u lidí s Alzheimerovou chorobou

Kromě nespavosti u pacientů s Alzheimerovou chorobou se mohou vyskytnout další symptomy spánkových poruch:

  • Syndrom neklidných nohou

Osoby se syndromem neklidných nohou pociťují mravenčení nebo lechtání v nohách, co vnímají jako silný diskomfort a překážku při usínání. Nedostatek kvalitního spánku zase může mít za následek chronickou nespavost, depresi a úzkost.

  • Spánkové apnoe

Tento potenciálně život ohrožující stav způsobuje, že pacient během noci dočasně přestane dýchat. To může vést k ospalosti a únavě během dne, protože mozek nikdy není schopen přejít do stavu hlubokého spánku, který nezbytně potřebuje k regeneraci.

seniorka se směje

Mnohé studie také naznačují, že osoby s Alzheimerovou chorobou mají zvýšené riziko této poruchy spánku. Ačkoliv konkrétní spojitost zůstává nejasná, předpokládá se, že markerem Alzheimerovy choroby a spánkové apnoe současně může být hromadění tau proteinů.

  • Nespavost

Zjistilo se, že osoby s Alzheimerovou chorobou mají také tendenci "častěji se v noci budit a déle bdít". Studie sledující mozkové vlny skutečně prokázaly, že u nich dochází ke snížení počtu snových i bezesných stádií spánku.

Tato nespavost se pak může přetavit do ospalosti a únavy během dne, kterou pacienti řeší spánkem v průběhu dne. To však zase může být příčinou ztíženého usínání během noci, jde tedy o typický začarovaný kruh.

Tip: Jak zlepšit kvalitu spánku ve stáří?

Jak souvisí Alzheimerova choroba s nedostatkem spánku

To, že u lidí s Alzheimerovou chorobou dochází k několika možným poruchám spánku, jsme si už řekli. Věděli jste ale, že to může být i naopak? Chronický nebo trvalý nedostatek spánku totiž může vést ke zvýšenému riziku Alzheimerovy choroby.

senioři se smějí

Předpokládá se, že vynechání byť jen jedné noci spánku může vést ke zvýšení hladiny beta-amyloidu. Tento protein se běžně spojuje s poruchou funkce mozku a má vliv i na vznik Alzheimerovy choroby. U lidí s Alzheimerovou chorobou se totiž vyskytují shluky beta-amyloidu, které se hromadí mezi neurony a brání jim ve správné komunikaci. Ačkoliv konkrétní příčiny hromadění beta-amyloidu jsou stále poněkud nejasné, přibývají důkazy, že hlavní roli přitom hraje nedostatek spánku.

Tipy na lepší spánek pro lidi s Alzheimerem

Přestože jsou poruchy spánku u pacientů s Alzheimerovou chorobou velmi časté, dobrou zprávou je, že existují praktické tipy, které dokáží zlepšit kvalitu jejich spánku.

  • Zajistěte dostatek přirozeného světla během dne - vystavte pacienta přirozenému světlu během celého dne. To mu pomůže udržet cirkadiánní rytmy pod kontrolou. I když se venku začne stmívat, snažte se, aby byla domácnost dobře osvětlená, což může minimalizovat zmatek nebo nejistotu pacientů.
  • Udržujte pořádek a klid v místnosti, kde se pacient nachází - čisté a uspořádané prostředí má na neklidné pacienty pozitivní vliv. Dbejte na kvalitní matraci pro seniory.
  • Zajistěte pacientovi fyzický pohyb během celého dne - fyzická aktivita, například procházky v pravidelném čase během dne mohou pomoci připravit tělo a mysl na spánek.
  • Snažte se dodržovat spánkový režim - důslednost může výrazně zabránit nespavosti. Pokud je to možné, vyhýbejte se zdřímnutí během dne.

TIP: Dobrý a zdravý spánek: režim zdravého spánku, poruchy spánku

 

Google+