Víte, co se děje když spíte? Fakt číslo 5 vás možná překvapí!

Spánek není jen příjemnou činností, kterou každodenně rádi vykonáváme, ale je i důležitým prvkem, aby organismus mohl správně fungovat. I když v dnešní hektické době má hodně lidí problém načasovat si spánek v dostatečně dlouhé délce, tělo se oklamat nedá. Víte, co se vlastně děje, když spíte? Nasledující fakty vás možná překvapí.


Spánek v noci

1. Svaly jsou paralyzované

Hned, jak se člověk octne v REM fázi spánku, začnou se mu zdát sny. Mozek funguje, ale vzniká tzv. REM atonie. Jde o vědecký název fenoménu paralýzy spánku, která se stará o to, aby pohyby při snění nebyly přenesené na tělo. Je to přirozená ochrana - brání tělo před zraněním během spánku. Pocit paralýzy můžou prožívat i lidé trpící narkolepsií, při probouzení nebo usínání, kdy si vše uvědomují, ale nemůžou se pohnout.

2. Uvolňuje se růstový hormón

Tělo během spánku regeneruje a obnovuje se i svalové tkanivo namáhané například během cvičení. Takže svaly ve skutečnosti rostou během spánku a ne během cvičení. Růstový hormon je především “noční hormon” a jeho produkce závisí od spánku. U dospělých má na starosti regeneraci kostí, tkaniv i svalů a u dětí podporuje růst. Proto dopřejte svým dětem dostatek spánku a nepodceňujte výběr kvalitní zdravotní matrace.

3. Střídají se fáze spánku

Fáze REM spánku (rapid eye movement), nazývaná také jako paradoxní spánek, označuje fázi plytkého spánku, u kterého dochází ke snění. Mozek pracuje na plné obrátky, dokonce intenzivněji než během bdění. Dochází k nepravidelnému dechu a barevným snům s pohyby očí pod víčky. Během něj si mozek dělá pořádek a ukládá do dlouhodobé paměti věci z krátkodobé paměti. Proto si dobře pamatujete například učivo z předešlého dne. Pozor ale na alkohol! Po jeho vysoké konzumaci člověk není REM fáze téměř vůbec schopný, a proto mívá často “okno”.

Fáze spánku non REM (slow waves sleep), nazývaná jako ortodoxní spánek, označuje klidovou fázi spánku, během které se sny nezdají. Většinu času zabere klidová fáze spánku, ve které se můžete bez těžkostí probudit. Základní funkce jako dechová a srdcová frekvence nejsou moc utlumené. Každých zhruba 90 minut se tato fáze mění na fázi REM.

Fáze spánku jsou velmi organizované. Non REM spánek má čtyři fáze, které mají své stálé pořadí. Probíhá v něm 50 – 60 % spánku. Je to doba, kdy můžete být náměsíční, můžete mluvit, nebo prožívat noční můry. Non REM spánek je regenerační a čím více máte zátěže přes den, tím déle během noci trvá. REM a non REM se vystřídají během spánku 4 – 6 krát.

4. Spánková paralýza

Nejde o příjemnou zkušenost a její příčinou může být stres, únava, nebo nemoc. Projevuje se nejčastěji ve fázi mezi bděním a spánkem. Jde o moment kdy se můžete v noci probudit, uvědomujete si realitu, ale nemůžete pohnout žádnou částí těla. Jak se to stane? Během spánku jste vlastně v bezvědomí a paralýza nastane tehdy, když se mozek probudí ze snění dřív, než odezní paralýza, která je součástí hlubokého spánku. Nedokážeme hýbat končetinami, ale můžeme dýchat, nebo hýbat očima. Pocit paralýzy přejde většinou do několika sekund.

Zdravý spánek

5. Spontánní sexuální vzrušení

Častěji se vyskytuje u mužů než u žen. Dochází k němu při vrcholu aktivity fáze REM. Mozek potřebuje více kyslíku a to urychluje průtok krve. Následně to ovlivňuje každý orgán v těle, včetně těch nejintimnějších. To má za následek aktivaci pohlavních orgánů. Během spánku se vám může přihodit i sexomnie. Jde o spánkový sex, dochází k němu tehdy, když člověk vykonává určitou sexuální aktivitu, kterou si neuvědomuje a mnohokrát si ji ani na další den nepamatuje.

6. Mozek tvoří příběhy

Odkud pochází sny, které se nám zdají? Mozek konstruuje sny ze vzpomínek z každodenního života spolu s materiálem z hlubokého podvědomí. Vybere nedávné zkušenosti a zkombinuje je s informacemi, které jsou uložené po celé roky. Různé pocity, trauma a emoce. Není možné určit, proč si mysl vybere konkrétní vzpomínku nebo scénu, nebo konkrétního člověka a jeho hlas. Kombinací toho všeho pak vzniknou častokrát absurdní sny, nad kterými jen kroutíme hlavou.

 

Google+